+48.13 4405040

Lekcje muzealne

1/3
Lekcje muzealne
 
 
Lekcje muzealne
 
Pradzieje Polski południowo – wschodniej. Pradzieje, mimo dziesiątek lat badań wykopaliskowych, w dalszym ciągu stanowią okres bardzo mało znany osobom nie zajmującym się profesjonalnie archeologią. To wielka strata, bowiem okres ten jest niezwykle fascynujący. Zajęcia mają na celu przeprowadzenie uczestników poprzez najważniejsze kultury epoki kamienia, brązu i żelaza, które rozwinęły się na terenie południowo-wschodniej Polski i zapoznanie ich z dokonaniami naszych przodków. Początki Słowian (VI-XI w. n.e.). Kim byli nasi bezpośredni przodkowie? Skąd przybyli? Co jedli? Czym się zajmowali? Jak mieszkali? I jakie były koleje ich losu we wczesnym średniowieczu? Na te i inne pytania szukać będą odpowiedzi uczestnicy zajęć, których celem jest przybliżenie świata, w którym żyli nasi praojcowie. Ku wiecznosci. Obrzędy pogrzebowe na ziemiach polskich od epoki kamienia do początków chrześ...
 
 
 
Ku wieczności
 
 
Przyroda i rośliny chronione na grodzisku Wały Królewskie.
 
 
Rolnictwo w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza.
 
 
Sztuka starożytnych Greków i Rzymian
 
 
 

Projekt graficzny i realizacja na autorskim systemie cms: Daniel Dudka

O Karpackiej Troi

Festiwal 2020