+48.13 4405040

Mechanizm Finansowy

Powstanie kompleksu możliwe było dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu "Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu".

Budowa obiektu rozpoczęła się w październiku 2007 r. i trwała 2 lata. Koszt prac budowlanych wyniósł około 11 milionów złotych, a cały koszt budowy skansenu ponad 12 milionów złotych. Kwota przyznanego przez Mechanizm Finansowy EOG dofinansowania wyniosła 1 747 086 euro. Pozostałą część kosztów pokrył Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz samorządy lokalne.

 

Projekt graficzny i realizacja na autorskim systemie cms: Daniel Dudka

O Karpackiej Troi

Festiwal 2020