+48.13 4405040

Salka Małego Odkrywcy

Salka Małego Odkrywcy to niezwykłe miejsce stworzone dla naszych najmłodszych gości. W przytulnej sali, dostosowanej do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, odbywają się zajęcia zorganizowane. Tematyka zajęć obejmuje historię grodu w Trzcinicy, ich charakter oraz poziom został dostosowany do wieku i potrzeb dzieci. Sala dodatkowo wyposażona jest w zestaw mebli, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny a także zabawki współczesne i rekonstrukcje zabawek używanych przez dzieci w dawnych czasach. W tym przytulnym i uroczym pomieszczeniu najmłodsi przeniosą się w podróż w odległe czasy, aby poznać świat, w którym przed setkami i tysiącami lat żyli ich rówieśnicy.

 

Zajęcia w Salce Małego Odkrywcy przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Rozpoczynają się bajką o Leokadii, która podróżując w czasie poznaje dawnych mieszkańców grodu w Trzcinicy. Bajka obejmuje prezentację multimedialną uzupełnioną odpowiednim komentarzem. W dalszej części dzieci poznają przedmioty codziennego użytku takie jak garnki gliniane, drewniane naczynia, krajki, ubrania, zabawki itp. W kolejnej części są zajęcia plastyczne. Każde dziecko na koniec wizyty dostaje imienny Dyplom Małego Podróżnika w Czasie. Uzupełnieniem zajęć jest Telefon z Przeszłości, w stylizowanych aparatach telefonicznych, można wysłuchać krótkie bajki o grodzie w Trzcinicy, które opowiada Michał Malinowski – jeden z najsłynniejszych opowiadaczy bajek w Europie. Jeśli grupa wyraża chęć jest możliwość zrobienia pamiątkowej fotografii. Zajęcia prowadzone są przez osobę ubraną w strój historyczny. W sezonie letnim, część zajęć prowadzona jest w zrekonstruowanej chacie w parku archeologicznym.

Czas 60 min. Cena: 150 zł. 

Podczas imprez plenerowych odbywających się w skansenie salka czynna jest w obowiązujących wtedy godzinach pracy skansenu.

 

 

 
 
 

Salka powstała w ramach projektu „Mały Odkrywca” przy wsparciu finansowym udzielonym przez Fundację Orange oraz Karpacką Spółkę Gazownictwa - oddział w Jaśle, Fundacji BRE Banku zaś aparaty telefoniczne zostały przygotowane przez Firmę Delta Tech Electronics z Jasła.

 

 

Projekt graficzny i realizacja na autorskim systemie cms: Daniel Dudka

O Karpackiej Troi

Festiwal 2020